Foto album nr. 1 Astrid og Ove 1930 - 1946. 001 Dette billede viser Astrid Valborg Pedersen 1930 001a Astrid 17 år - 1929. 001b Astrid 001c Ove Jørgensen 18 - 20 år. 001d Ove 1925. 001e Skylfrida Pedersen (Astrids søster). 001f Karen Hansen bliver konfirmeret den 10 april 1927. 002 Storstrømsbroens indvielse 26/9 1936. 003 Flyver ? 004 Storstrømsbroens indvielse - Restaurationen på Madsnedø. 005 Faster Karen med Børge, Ove Jørgensen, Astrid Pedersen, ukendt, farbror Vilhelm, farmor Anna og bedstefar (Karens far). Ove og Vilhelms far begik selvmord. 006 Mormor og morfar, og Jens Pedersen (Vejmand og træskomand) deres datter Helga med Grethe (Passede centralen i Gundslev) boede lige overfor gadekæret. 007 Storstrømsbroen bygges. 008 Vordingborg legeplads lige ved Masnedøbroen. Ca. 1947. 009 Viadukt på Madsndø 010 Bropille til Storstrømsbroen. 011 Oves motorcykel. I Ravnse. 012 ? 013 Mormor 1930 013a Morfar Jens Vilhelm Pedersen. 013b Forsiden af en æske - det kunne lige så godt havde været morfar - han lavede træsko i fritiden 014 Astrids tante Marie. 015 Hanne (Det ligner nu ikke nogen der hedder Hanne, måske en fejl) 1930 016 Margrethe, Jørgen, Hartvig, Christian, Ingeborg, Grehte og Inge. 1930. 017 Peter Hampe og Helga. (Centralen til højre), 018 Thorvald og Anna Lene. 1930. 019 Adolf Rask og Helga. 1930. 020 Ove og Helga. 1930. 021 Ove og Astrid. 1930. 022 Gurli. 1931. 023 Agnete, Jørgen og Asta. 1930. 024 Esther Adrian. 1931. 025 Gurli, Helga og Esther. 1932. 026 Ove Bødker. 2 år 1930. 027 Herluf Nilsen 1930. 028 Helga og Børge 5 mdr. 029 Astrid og Børge 1931. 030 Astrid og Børge 1931. 031 Faster Karen med sin søn Børge, Ove, Astrid, ?, farbror Vilhelm , Farmor Anna og bedstefar, (Karens far). Poul Hansen. 032 Børge 5 mdr. 1931. 033 Børge 1½ år 1932. 034 Helga, Skylfrida og Astrid, 1930. 035 Børge 1 år 1932. 036 Børge 1932. 037 Karen , Børge og Astrid 1932. 038 Helga og Grethe Puge ved landsbyposten og gadekæret i Gundslev. 1930. 039 Gadekæret i Gundslev, det hvide hus tror jeg er vejvæsenet. 040 Helga og Astrid. 1930. 041 Otto, Johanne og Ellen 1930. 042 Familien Sværke fra Gundslev. 1932. 043 Otto og Ellen Sværke. 1932. 044 Jørgen Adrian. 1932. 045 Gurli, Helga og Esther. 1932. 046 Agnete, Helmer, Verner og lille Johanne. 1932. 047 Johanne 10 mdr. og Agnete 1932. Se klapvognen, det er en stol med hjul og håndtag. 048 ? 049 Astrid og hendes far Jens 050 ? 1933. 051 Ravnse smedje 052 Ravnse smedje. ?, Smedemester Ove Jørgensen, ?, ?. 1933 053 Gundslev gadekær. 054 Astrid, Ove, Skylfrida, morfar Jens og mormor 1933. 055 Helga. 1933. 056 Ove J. 057 Skylfrida og onkel Vilhelm. 1933. 058 Faster Karens datter Jytte. 1933. 059 Børge, Karen og Jytte.1933. 060 ? 061 Børge og Jytte. 1933. 062 ? 063 Mormor 1933. 064 Astrid og Ove. 1933. 065 Morfar Jens og mormor 1933. 066 Morfar Jens, Ove og Helga. 1933. 067 Bedstemor og bedstefars hus (farmor) i Lommelev 067a Som 067. 068 Astrid og Ove 1933. 069 Familien Sværke i Gundslev. 070 En damper, måske på Storstrømmen 1933. 071 Skylfrida og ? 1933. 072 ? 073 Astrid 074 Flyver ? 075 Gundslev gadekær 1933. 076 Gundslev gadekær 1933. 077 Bistader. Måske naboen i Ravnse, Ingemann Larsen 1933. 078 Astrid og Ove 1933. 1934 - 1936. 079 Nr. 4 Ove Jørgensen på Nykøbing F. sygehus, med et brækket ben. 080 Børge i gården til Ravnse smedje. 1934-35. 081 Børge, Helga og Jytte ca. 1934 082 Hunden Vasser 1934. 083 Børge 1934 -35 084 Helga og Astrid ved Guldborgbroen 085 ? 086 ? 087 Gulborgbroen 088 Måske er det byggepladsen ved Storstrømsbroen. 089 Et brofag måske til Storstrømsbroen. 090 Astrid, Børge og Vasser, kører "hestevogn" i trillebøren. ca.1935. 091 Stormstrømsbyggeriet 092 Ove og Helga på den nye Storstrømsbro 1936. 093 Børge. ca.1935. 094 Storstrømsbyggeriet 095 Børge og hans søster Jytte 1936. 096 Astrid, Vasser, Børge og Jytte 1936. 097 Jytte, Helgas datter Grethe og Børge 1936. 098 Grethe 1936. 099 Børge og Jytte, i Ravnse, børn af Karen 1936. 100 Børge og Jytte på ryggen af Helga, Karen og morbror Oves kone Anna 1936 101 Skylfrida med Jytte og Helga med Grethe, Jyttes storebror Harald 1937 102 Smedjen i Ravnse, Ove i baggrunden til højre, måske morfar Jens forrest til venstre. 103 Esther, datter af Astrid og Ove Jørgensen 1941. 104 Helga, Grethe og Astrid, Ove og Astrids nye bil. 1938. 105 Esther 4 mdr. født 17/1 1939. 106 Det første tog over Storstrømsbroen 26/9 1936. 107 Ove i midten 1936. 108 Storstrømsbroens indvielse 26/9 1936. 109 Storstrømsbroens indvielse 26/9 1936. 110 Storstrømsbroens indvielse 26/9 1936. 1937 - 1941. 111 Helga med Grethe, foto i Ravnse 1937. 112 Grethe 1937. 113 Astrid og Grethe ca, 1½ år 1937 foto fra Gundslev 114 Grethe ca 2½ år 1937 - 38. 115 Grethe 3 år 1939. 116 Grethe 1939. 117 Yvonne født d. 25/7 1943 datter af Astrid og Ove Jørgensen 118 Arne Bødker og Grethe 1939. 119 Esther ca. 1½ år 1940. 120 Esther ca. 2½ år 1941. 121 Grethe, Esther og Børge 1941. 122 Esther ca 2 år 1941. 123 Tage nabogårdens søn i Ravnse 124 ? 125 Børge med sin nye cykel, boede hos Astrid og Ove, efter Karens skilsmisse, hans to søstre Jytte og Sonja kom på Jægerspris børnehjem. 126 "Slende" skråbo til Ravnse smedje, på sin trehjulede sofacykel. 127 Astrid og Helga med Harald og Grethe 1937. 128 Børge 8 - 9 år 129 Børge og Jytte 1936. 130 Esther Ca 1½ år 1940. 131 Børge, Jytte (Skylfridas) Esther, Grethe og Harald, Flemming i barnevognen. Harald og Jyttes lillebror, født 1939. foto 1940. 132 Bageste række: Børge, Ove, Astrid, ?, Foran: Grethe, Henny fra Gundslev brugs, ?. Esther og ?. 1941. 133 Esther 1941. 134 Odense ny Missionshotel 1941. 135 Haven i Ravnse og et kig ind i naboen Ingemann Larsens have. 1941. 136 Høst med trespand, måske hos Vilhelm og Skylfrida, ca.1941. 137 Esther 138 Esther 1941. 139 Esther med sin 2 års fødselsdagsgave,en papmache dukke med glashoved. Dukken er i dag på museet Falsters Minde. 140 Ove, Børge, Astrid, Esther i barnevogn, Skylfrida, Jytte, Harald og Grethe. 1939. 141 Esther 2 år 1941. 142 Ove, Børge, Helga, Esther og Grethe 1941. 143 Vasser, Børge, Esther og Tage. 1941. 144 Esther på en skikkelig arbejdshest, far Ove holder. Hesten har lige fået nye sko. 1941 145 Esther får en tur på en af bøndernes heste, Ove styrer tingene. 1941. 146 Op af smedens indkørsel, boede Ingemann Larsen, foran dette hus stod dette træ. ?, Børge, Tage, ?, ?, Esther 1941. 147 Grethe, Esther og Harald 1941 - 1942. 1942 - 1945. 148 Esther, Harald, Jytte, Grethe, Børge og Flemming 1942. 149 Ove og Astrids nye bil en D.K.V. Grethe og Esther. 150 Ove og Astrids nye bil , en D.K.V. 151 Fra Grethes fødselsdag: Jytte, Børge, Harald, Flemming, ?, Åse Bødker, Esther, Rigmor Stryg, Grethe. 1942 152 Grethe ved gadekæret. 1942 153 Børge og Esther 1942 154 D.K.V.en 155 Grethe i Gundslev. 1942 156 Skylfrida og Vilhelm køber en ejendom i Lysemose på Lolland, ved Engestofte. Helga, Astrid, Ingeborg, Flemming, Harald og Børge. 157 Skylfrida og Vilhelms ejendom i Lysemose. Skylfrida, Helga, Jytte eller Esther, Anna med Yvonne. 158 Grethe, Jytte (Børges søster), Børge og Esther 1943 159 Ingeborg,(boede hos Skylfrida, det var Vilhelms broders datter ) Harald, Grethe, Flemming, Børge, Esther, Jytte, i dukkevognen Yvonne, på trappen Helga. 1944 160 Grethe 1944 161 Ove og naboen mod Stubbekøbing, købmand Thorkild Rasmussen,? . ? . ?. apparatet er en opfindelse som hedde " SPAR KNÆGT " når der blev høstet med selvbinder, skulle der altid gå en dreng bagved for at flytte negene i hjørnerne, så hestene ikke skulle træde i det på næste omgang, "SPAR KNÆGT" drejede ud når der blev trådt på en pedal, så kunne den holde negene. 162 To smede. I baggrunden, Sognefogedens gård, Hansen. 163 Jul i Ravnse, Ove med Esther og Yvonne 1943. 164 Grethe, Esther, Astrid og Yvonne 1943. 165 Yvonne og Esther 1943. 166 Grethe og Esther 1944. 167 Astrids bror Ove, ?, Ove med Esther, Astrid med Yvonne, Børge, Grethe og morbrors kone Anna 1944. 168 ?. Børge, Tage ?. ?. Esther 1943. 169 Esther, Helle Kragholm, Grethe og Yvonne 1945. 170 Ingeborg, Grethe, Børge og Esther 1944. 171 Esther, Yvonne og Grethe 1945. 172 Esther og Yvonne 1943. 173 Yvonne, Esther og genboens Bente Hansen 1945. 174 Astrid, Børge og Yvonne 1945. 174a Børge - Esther - Yvonne. 175 Yvonne 1944. 176 Esther og Yvonne 1944 - 1945. 177 Esther og Yvonne 1944. 178 ? 179 ? 180 ? 181 ? 182 Esther og Yvonne 1945. 183 Nysted eller Stubbekøbing station, smedesvend med fam. Esther, Yvonne og Ove. 1945 184 Yvonne og Esther 1945. 185 Hos Vilhelm og Skylfrida, bag føllet Harald og morbror Ove 1945. 186 Hos Vilhelm og Skylfrida. Ove med føllet, Esther, Vilhelm og morbror Ove. 1945. 1946. 187 Esther og Yvonne 1946. 188 Dyrskuet på Bellahøj 1946. 189 Yvonne og Esther 1945. 190 Dyrskuet på Bellahøj 1946. 191 Dyrskuet på Bellahøj 1946. 192 Yvonne 1946. 193 Yvonne og Esther 1946. 194 Yvonne, dukke Lise og Esther 1946. 195 Yvonne og Esther 1946 - 45. 196 Helga 197 Jytte (Skylfridas) 198 Morbror Oves kone Anna 199 ? 200 Harald og Jytte. 201 Harald og Jytte 202 ? 203 Faster Karen 204 Tante Anna 205 Jytte ? 206 Faster Karen 207 Børge er blevet konfirmeret.